Nedan följer en del nyttig kontaktinformation för Järfälla Manskör:

 

Mail till kören: Info

Plusgiro: 4377401-7

Organisationsnummer: 81300-4402