P.g.a pandemiläget är körstarten och årsmötet uppskjutit tills vidare.

Styrelsen återkommer när man vet mer.