Välkommen.

Denna version av hemsidan är nr 5.

Den är nu baserad på CMS-systemet Joomla version 3.10.

CMS betyder Content Management System eller Innehållshanteringssystem. Detta innebär att det skall vara lätt för alla registrerade medlemmar att bidra till hemsidans innehåll.

Innehållet kan också ha datum för publicering och borttag från hemsidan vilket, om rätt använt, betyder att gammal information slutar visas med automatik men finns kvar i systemet.